Őselfek

From Ways of Darkness
Jump to navigation Jump to search
Nyelv: English  • magyar
Őselfek
Teljes népesség
0 (kihaltak)
Nyelvek
Őself
Vallások
Őself vallás

Az őselfek - vagy más néven ősi elfek - egy ma már kihalt faj, mely eredetileg idegen volt Artograch kotinensén. Ez a faj a közös őse az embereknek, nemeselfeknek, erdőelfeknek, orkoknak és sötételfeknek. Dióhéjban: ők az eredeti elfek.

Az Őselfek megérkezése a kontinens nyugati partjaira 2500-2000 évvel az Etrandi királyság alapítása előttre esik - első lépésük a mai Dragoc gyarmatosítása volt, majd Froturn, végül Etrand, Hulra és Neressa.

A gyarmatosítás után az ősi elfek elkezdtek továbbfejlődni, viszont más-más irányban, attól függően hogy hova telepedtek le. Ez a továbbfejődés kb. 1100 EKAE-re fejeződött be, ekkorra jöttek létre az utódfajok, a mai értelemben vett emberek, nemeselfek és erdőelfek: azok kik Dragoc területén éltek, erdőelfekké lettek; azok kik Froturn és Neressa területén telepedtek meg, nemeselfekké lettek; míg végül, de nem utolsó sorban az Etrand és Hulra területére települőkből lettek az emberek.

Később két újabb faj vállt ki az előbiekből: az orkok 750 EKAE körül, valamint a sötételfek 300 EKAU körül.

Eredetek

Az őselfek eredetét árnyék fedi - minél visszább akarunk menni, minél mélyebbre akarunk ásni, annál inkább az egyetlen félig-meddig megbízható forrás a különböző vallások tanításainak egyvelege lesz. Mind a nemeself titanista és erdőelf naturalista vallások mitológiái elég nagy hangasúlyt fektetnek az őselfekre és történeteikre.

Mindkét vallás azt tanítja, hogy az őselfek valaha egy édenkert-jellegű szigeten éltek, ahol boldogan éltek együtt a természettel, nem létezett erőszak, nem ettek húst, csak a gyümölcsöket ették le a fákról. Ez mind megváltozott, mikor egyikük úgy döntött, hogy kihírdeti felsőbbrendűségét az állatok felett, és húst eszik - ízlett neki a hús íze, és továbbterjesztette ízlsét. Ezután a valaha testvériségben élő őselfek egymás ellen kezdtek harcolni. Ezután a szigetet elkezdte felfalni az óceán, ami arra kényszerítette lakóit, hogy elmeneküljenek Artograch kontinensére.

Bár az megkérdőjelezhetetlen történelmi tény, hogy az őselfek csónakokkal érkeztek Artograchra, az, hogy pacifista nép lettek volna, elég nehezen hihető: az őslakos gyíkembereknek, félszerzeteknek, törpöknek, gnómoknak, goblinoknak és ogréknak, kiknek csak bronzfegyvereik voltak, egy nagyon véres és fájdalmas első találkozásuk volt az őselfek vasfegyvereivel, kik lelkiismeretfurdalás nélkül írtottak ki településeket azért, hogy helyet csináljanak sajátjaiknak. Azt is érdemes megemlíteni, hogy amíg az őslakos fajok főleg földművelésből és halászatból éltek, addig az őselfek inkább vadászat és állattartás keverékéből, és eleinte szinte nyoma se volt a földművelésnek.

Az előbb említett mítosszal konfliktusban áll az a tény - melyet még maguk a vallások és szent könyveik is elismernek - hogy az őselfek valójában a keleti kontinensről érkeztek, ahol egy nomád életmódot élő, elég harcias népcsoport voltak, egy állandó tüske a letepedett civilizációk hátában, kik sohasem voltak vegetariánusok. Ehhez még hozzájön az a tény is, hogy fel próbálták kutatni a mítikus szigetet, és ámbár Dragoctól délnyugatra valóban vannak szigetek, egyikük sem felel meg a mítikus leírásnak. Lehetséges, hogy a mítosz valójában inkább egy metafóra. és azt szimbolizálja, hogy az őselfeket száműzték és elüldözték a különböző civilizációk és erősebb nomádok, míg végül Artograchban kötöttek ki.

Lásd még