Angyalok

From Ways of Darkness
Jump to navigation Jump to search
Nyelv: English  • magyar
Angyalok
Teljes népesség
ismeretlen

Az angyali lényekről - vagy közismertebb gyűjtőnéven angyalokról - főként kósza szóbeszédek vagy ősi tekercsek számolnak be. Mondani sem kell hogy az utóbbi források a részletesebbek, de az egyszerű érző (=érző lény) számára általában elérhetetlenek. Amit a legszegényebb földműves is hallott (néha állítólag látott is), hogy az angyalok a jó oldalon állnak a sztereotip fehér-fekete küzdelemben. Többek között angyaloknak nevezik azokat a bajban felbukkanó és aztán váratlanul eltűnő fiatal férfiakat és nőket (néha akár gyermekeket), akik szépségéhez még az elfeké sem fogható, fehér ruhát viselnek, és elűzik a gonoszt. De a régi tekercsek sem képesek megegyezést mutatni egymással: az angyali lényeket hol istenek küldötteiként, hol a Fény káoszi bajnokainak, hol egy-egy letűnt civilizáció tagjainak képzelik. Művészetben leggyakrabban szárnyas emberszerű lényekként jelennek meg. Tehát az elképzelések léteznek, és pártatlan szemmel megítélve is vagy igazak lehetnek, vagy nem. Annyi biztos, hogy kevesebb angyallényt figyelnek meg mint démont, és az utóbbiak létezése sajnos sokkal kézzelfoghatóbb.

Angyaltípusok

Angyalok

Néhány hagyományban Ophanim míg másban Ishim néven szerepelnek. Ők azok a közönséges számba menő angyalok, akiket a leggyakrabban vélnek látni - az egyszerű emberek. Két szárnyuk van, és inkább a népi hagyományok részei, mintsem vallások kitüntetett szerepű angyali lényei

Seraphim

Olyan városokban, ahol Fény rendházak állnak, még a legvéznább koldus is ismeri a név jelentését. A papok, papnők, paplovagok (és paplovagnők) számára a fény széles körben ismert és hirdetett "káoszi bajnokai ők", misztikus harcos angyali lények, akik a nyomorúság idején amikor sötétbe borul a világ, felveszik a harcot a Sötétséggel. Legalább is ahogy a fény követői hirdetik, a legendák és hagyományok ugyanis elég gyakran eltérnek egymástól. De az ikont a sokféle eszme nem rendíti meg, ők a jelképek azok a harcosok számára, akik nem elűzni, hanem elpusztítani akarják a gonosz minden formáját. Két, és ritkán négy szárnnyal ábrázolják őket

Chayotok

A tűz az élőholtak többsége számára a legveszélyesebb elem, és megemlítendő hogy hiába a tűzrakás, a nagy tűz az élőket félelemmel tölti el. Nem azokét az érzőkét, akik a tüzet mint a megtisztulás és újjászületés elemét ismerik. Ezek az ősi tűz kultuszok olyan tanokat követnek és hirdetnek, amik szerint maga A Fény forrása is A Tűz. A legtöbb írással ellentétben ezek a szórványos legendák sokkal jobban hasonlítanak egymásra, és a legtöbb fiatal mágus és papnövendék inkább ezeknek ad hitelt, mert ugye a "legendák ha egy irányba mutatnak, csak igazak lehetnek". De az öreg varázsló és pap generációk ebben nem mindig értenek egyet. Ők vallják buzgón, hogy a tűz élő és holt testre is egyaránt pusztító, valamint élő és élőholt egyaránt megzabolázhatja, ki-ki a maga módszerével. Tehát a szórványos írások néha megemlítik a chayot nevű lényeket, amiket köznép számára befogadóbb néven, mint láng angyalokként emlegetik. A Tűz kultuszok nagyjából hasonlóan tekintenek rájuk mint a Fény kultuszok a seraphokra, gyakran még náluk is buzgóbb gonosz pusztító harci szellem jelképei

Cherubim

Újabb írások már csak ritkán tesznek említést róluk. Ez annak köszönhető hogy a körülöttük fűződő legendák eléggé szétszórtak és a legnehezebben kibogozhatóak közé tartoznak. Már évszázadok óta nincs szerepük a mesékben, köszönhetően annak hogy soha nem volt konkrétan említve hogy a Fényt szolgálták, csupán hogy harcoltak a Sötétség ellen. A kevés megegyező elemek egyike, hogy ezeket a lényeket szinte mindig hat szárnnyal ábrázolták. Köznyelven arctalanokként emlegették őket, de ennek az elnevezésnek az eredete nem ismert (arccal ábrázolták őket is), és az átlag ember csak ritkán hallja hírüket

Nephilim

Igen kevés írásban szerepelnek, gyakran nem is mint fekete szárnyú angyali lények, hanem mint (szárnyatlan) óriások - nagyon elképzelhető hogy ez két lény névhasonlóságának zavara. De legyen angyal vagy óriás, a nephilim szót mindig a sötétséggel hozzák párhuzamba. Hogy hol említették őket először és hogy volt e barátságosabb szerepük, nem lehet tudni, de hogy léteznek e, azt csak vitatni tudják

Sarielim

A legtöbb ember a bukott angyalokat a démonokkal azonosítva, főleg az ördögökkel, démonurakkal. Az ördögök és bukott angyalok valóban egy és ugyanaz lenne, vagy ez is egy újabb legenda ami még nem került bizonyításra.

Vannak legendák olyan bukott angyalokról, melyek még bukásuk után is angyalok maradtak: erősek, szépek, még mindig angyali formában, ellenben azokkal a csúf, vörösbőrű szarvas ördögökkel, akikről nehéz elhinni, hogy valaha angyalok voltak.

De valóban léteznek-e? Senki sem tudja, hisz csak nagyon kevés pontatlan és haszálnhatatlan történelmi feljegyzés tud esküt tenni arról, hogy léteztek angyalok - igen, angyalok, nem démonok - akik a sötétség oldalán harcoltak. De hogy néztek ki? Hány szárnyuk volt? Milyen színűek voltak? Ha egyáltalán léteztek is, csak teorizálhatunk...